Chính trị 14:20 25/10/2021 (0) (201)

Gần 1.700 đảng viên ở Hồng Lĩnh học tập, quán triệt NQ Đại hội13 của Đảng

Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (13) của Đảng và các chỉ thị, kết luận của TW, của Tỉnh ủy với 16 điểm cầu trong toàn thị.


Tại hội nghị, gần 1.700 đảng viên tham gia ở các điểm cầu được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chỉ thị số 06, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kết luận số 29- ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Kết luận số 01- ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch của BTV Thị uỷ về triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ chính trị./.

CTV Thu Hằng/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,089
Tổng lượt truy cập:   41,007,767