Kinh tế 16:21 02/12/2021 (0) (156)

Phấn đấu đến năm 2025 Hà Tĩnh có trên 15 ngàn doanh nghiệp

Đến năm 2025, Hà Tĩnh phấn đấu có trên 15.000 doanh nghiệp, đây là mục tiêu được đưa ra trong Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo.


Xác định đổi mới, phát triển doanh nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, vì vậy Hà Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ra đời, phát triển ổn định.

Trong đó giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp và giải quyết việc làm mới cho trên 20.000 lao động. Phấn đấu đến năm 2025,toàn tỉnh có trên 15.000 doanh nghiệp. Và khu vực doanh nghiệp sẽ đóng góp khoảng 60%-65% GRDP của tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu này, nghị quyết đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp quan trọng như: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để đổi mới, phát triển doanh nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp.

                                                              Theo Nam Trung/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,155
Tổng lượt truy cập:   41,131,127