Chính trị 17:15 13/05/2022 (0) (281)

BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo Dự thảo xây dựng hạ tầng KKT Cửa khẩu Cầu Treo

Sáng nay, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp của BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo dự thảo Chuyên đề về “Xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”.

Dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


Xác định rõ tầm quan trọng của Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lựa chọn Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là 1 trong 8 Khu kinh tế cửa khẩu được tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.


Để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, UBND tỉnh đã xây dựng Dự thảo Chuyên đề “Xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”, chuyên đề tập trung đánh giá rõ tình hình đầu tư phát triển tại Khu kinh tế này từ khi thành lập đến nay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng. Từ đó, đề xuất lựa chọn các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu, mang tính động lực.


Dự thảo Chuyên đề đã đề xuất 10 dự án khởi công mới với tổng số vốn đầu tư là 2.497 tỷ đồng, trong đó dự kiến nguồn vốn ngân sách Trung ương là 2.362 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 135 tỷ đồng.


Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng: Việc Thủ tướng Chính Phủ lựa chọn Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để tập trung đầu tư phát triển là cơ hội để Hà Tĩnh tiếp tục phát triển Khu kinh tế này, từng bước hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, góp phần tăng cường mối quan hệ đối ngoại của tỉnh và của cả nước. Theo đó, nhiều góp ý tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện dự thảo chuyên đề đã được các đại biểu đưa ra phân tích.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng khẳng định: Việc đầu tư phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo sẽ góp phần tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào và Thái Lan, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển.


Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện nhiệm vụ mở rộng Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; hoàn thiện hạ tầng khu vực cổng A nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu. Tiếp tục, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng tại Khu kinh tế này.

Đối với việc đề xuất 10 dự án khởi công mới, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ ngân sách Trung ương; đồng thời xem xét ưu tiên bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các dự án, đặc biệt là đối ứng các dự án do ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư. Trước mắt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan cần chú trọng công tác vệ sinh môi trường, tập trung chỉnh trang khuôn viên tại khu vực Cửa khẩu./.

Hà Vân – Trần Khánh/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,452
Tổng lượt truy cập:   41,516,078