Giáo dục 15:17 14/05/2022 (0) (560)

Huy động trên 95 tỷ đồng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em

Thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở Hà Tĩnh luôn quan tâm, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nỗ lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.


Hiện nay, Hà Tĩnh có 327.500 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 25,5% dân số toàn tỉnh, trong đó có 3.557 em hoàn cảnh đặc biệt. Với mục tiêu bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, các ngành chức năng, các địa phương đã tích cực lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của từng ngành, từng địa phương, từ đó tạo được lan tỏa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.


Không chỉ thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách về trẻ em mà các ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh còn tích cực kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hóa công tác trẻ em. Từ năm 2012 đến nay, tổng trị giá huy động từ nguồn vận động, hỗ trợ cho công tác trẻ em đạt trên 95 tỷ đồng. Thông qua, đó nhiều chương trình, hoạt động, công trình phúc lợi cho trẻ em được triển khai, xây dựng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh đảm bảo trẻ em được bình đẳng và phát triển toàn diện.

Theo Thanh Huyền/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,201
Tổng lượt truy cập:   42,362,272