Văn hóa 16:11 24/05/2022 (0) (354)

Thứ trưởng Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 24/5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do đồng chí Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

 

 Những năm qua, Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có trên 93,8% gia đình văn hoá; 97% thôn, tổ dân phố văn hóa, 57% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được đầu tư khá quy mô, việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt kết quả thiết thực. Ban chỉ đạo các cấp ở Hà Tĩnh cũng đã chú trọng nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào, và lồng ghép việc thực hiện phong trào với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương.


Đồng chí Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Việc triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Hà Tĩnh khá bài bản, khoa học, có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân nên tạo sức lan toả rộng lớn.


Đồng thời yêu cầu Hà Tĩnh tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở. Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để thực hiện phong trào theo hướng thực chất.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Truyền thống văn hóa đã trở thành nguồn sức mạnh nội sinh để Hà Tĩnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Và hiện nay, địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, triển khai các nội dung để thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030”. Gắn triển khai phong trào này với thực hiện Đề án thí điểm xây dựng Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, phong trào xây dựng đô thị văn minh và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung để tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào, và mong muốn Ban chỉ đạo Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./

Theo Hà Vân – Anh Tuấn/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   6,239
Tổng lượt truy cập:   41,500,985