Chính trị 08:20 25/06/2022 (0) (412)

Hà Tĩnh tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh ta đều tăng bậc so với năm 2020, Thế nhưng một số tiêu chí, lĩnh vực cơ bản lại giảm điểm, giảm bậc. Vì vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo khắc phục các hạn chế nâng cao chất lượng các chỉ số này.

Năm 2021, mặc dù chỉ số cải cách hành chính tăng 8 bậc nhưng một số lĩnh vực lại giảm bậc so với năm 2020, như cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đối với chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tăng 6 bậc nhưng một số yếu tố cơ bản lại giảm điểm như: thủ tục hành chính, kết quả dịch vụ công.


Để kịp thời khắc phục các hạn chế này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố, thị xã làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm việc giảm điểm, giảm bậc. Từ đó xây dựng và đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục các  hạn chế, yếu kém, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số sự hài lòng của người dân.


Đối với các lĩnh vực, nội dung tăng điểm hoặc đạt điểm tối đa cần các giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng bền vững. Sở Nội vụ chủ trì, đôn đốc, tiếp thu báo cáo phân tích của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, tham mưu chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trong năm 2022 và những năm tiếp theo; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 6/7/2022.

                                       Nguyễn Tâm/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,365
Tổng lượt truy cập:   41,706,282