Chính trị 14:31 07/07/2022 (0) (430)

Ủy ban Kiểm tra trung ương sơ kết 6 tháng

Sáng 7/7, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hà Văn Trọng – Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáu tháng đầu năm 2022 công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách toàn diện. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.759 tổ chức đảng và gần 107.000 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức đảng và 3.588 đảng viên. Tổ chức các cuộc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định.

Điểm cầu Hà Tĩnh

Qua kiểm tra, giám sát đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ở từng địa phương, đơn vị; đồng thời bàn giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh chụp qua màn hình)

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế vể công tác kiểm tra giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng (trái) và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời.

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy của Uỷ ban kiểm tra các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác kiểm tra, giám sát vừa có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, vừa công tâm, khách quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hà Vân, Trần Khánh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,889
Tổng lượt truy cập:   41,855,133