Chính trị 08:15 06/08/2022 (0) (668)

Hương Khê tạo nguồn phát triển đảng viên

Sau nhiều năm không đạt được chỉ tiêu về phát triển đảng viên thì từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ huyện Hương Khê đã tập trung tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ đó bổ sung lực lượng cho đảng, đảm bảo tính kế thừa, phát triển để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Trong 4 năm từ 2017 đến năm 2020, chi bộ thôn 5, xã Hương Liên, huyện Hương Khê không kết nạp được đảng viên mới nào, đây cũng là hạn chế lớn nhất của chi bộ. Nhận thấy tồn tại này nên chi ủy chi bộ đã họp bàn, thảo luận tìm ra giải pháp khắc phục. Trong đó đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố điển hình để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đến cuối 2021, chi bộ thôn 5 kết nạp được 3 đảng viên .

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Lâm cũng có nhiều giải pháp phát triển đảng viên mới nhằm tập hợp, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của những hạt nhân tích cực.


Sau 2 nhiệm kỳ không đạt chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê xác định tạo nguồn phát triển đảng viên mới là nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên mới, giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức hội, đoàn thể các cấp để theo dõi, giúp đỡ quần chúng... Cuối năm 2021, công tác phát triển đảng viên mới ở huyện Hương Khê đạt 130% kế hoạch, và chỉ tính 6 tháng tháng đầu năm 2022 đã đạt gần 70% chỉ tiêu của cả năm.


Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vì vậy thời gian tới huyện ủy Hương Khê tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Đồng thời xây dựng kế hoạch, khảo sát nguồn và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho các tổ chức đảng trực thuộc ngay từ đầu năm, nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới./.

                           Theo Nguyễn Tâm – Trần Khánh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,555
Tổng lượt truy cập:   42,208,868