Xã hội 07:46 08/08/2022 (0) (254)

Phân bổ ngân sách thực hiện chương trình giảm nghèo

Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025, HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 74 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình này.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025.

Ảnh minh họa

Để thực hiện chương trình này, nghị quyết đã quy định rõ các tiêu chí phân bổ, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và phương pháp xác định vốn phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, quy định rõ tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, theo đó, ngân sách tỉnh đảm bảo bố trí vốn đối ứng tối thiểu bằng 10% tổng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình.

Ngân sách địa phương bố trí vốn đối ứng tối thiểu bằng 10% tổng vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và đảo đảm công khai, minh bạch./.

Hà Vân/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,404
Tổng lượt truy cập:   42,217,865