Chính trị 10:05 22/09/2022 (0) (60)

Quán triệt quy định về công tác cán bộ

Sáng 22/9, đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Bộ Chính trị về công tác quản lý cán bộ. Đồng chí Hoàng Trung Dũng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Hồng Hải – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai quy định số 80 ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định này gồm 6 chương, 34 điều nêu rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền trong quản lý cán bộ; tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử; tái cử, chỉ định, điều động và biệt phái cán bộ.


Điểm cầu Hà Tĩnh

Quy định số 80 của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ công khai, minh bạch; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quy định này áp dụng đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Hội nghị cũng đã quán triệt các nội dung thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.       


Đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (Ảnh chụp qua màn hình)

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 80 và Thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị về công tác quản lý cán bộ. Trong đó lưu ý đến các nội dung về phân cấp quản lý cán bộ, giới thiệu bổ nhiệm cán bộ và cán bộ bị kỷ luật. Việc phân cấp quản lý cán bộ cần phải thực hiện chặt chẽ, dân chủ. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng phân tích thêm một số nội dung mà các địa phương, đơn vị cần quan tâm liên quan đến Thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần cụ thể hóa các nội dung của Thông báo kết luận theo thẩm quyền quản lý của mình.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương chủ động nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nội dung của Quy định số 80 và Thông báo kết luận của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời yêu cầu các địa phương thẳng thắn trao đổi các khó khăn trong công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ ở cơ sở để Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt, có giải pháp tháo gỡ. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu : Ban Tổ chức Tỉnh ủy tích hợp các quy định của Trung ương liên quan đến công tác quản lý cán bộ để cấp ủy, tổ chức đảng tiếp cận dễ dàng và thực hiện sát hơn; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ; nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức thi tuyển công chức, viên chức; chú trọng thu hút nguồn nhân lực về làm việc tại các địa phương; thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ đúng quy định./.

Hà Vân, Thành Trọng/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,563
Tổng lượt truy cập:   41,845,022