Chính trị 10:08 23/09/2022 (0) (177)

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã

Sáng 23/9, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã nghe đại diện Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày báo cáo Hoàn thiện thể chế chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Từ những cơ chế, chính sách và sự quan tâm của các cấp, các ngành, những năm qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX có chuyển biến tích cực về chất và lượng. Số lượng HTX, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay phát triển chưa đạt được như mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng còn chậm; đóng góp của kinh tế tập thể vào GDP cả nước giảm từ 8,06% năm 2001 xuống còn 3,62% năm 2020. Nhiều HTX hoạt động chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật HTX, các quan hệ sở hữu, tổ chức quản lý, phân phối trong nhiều HTX còn biểu hiện xa rời bản chất và các giá trị của kinh tế tập thể.

Điểm cầu Hà Tĩnh

Thông qua diễn đàn, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX đã cùng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX, nhận diện rõ hơn các cơ hội, thách thức, đề xuất những hướng phát triển mới cho khu vực kinh tế hợp tác./.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành trung ương, các địa phương khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sớm cụ thể hóa Nghị quyết 20 về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì đầu cầu Hà Nội (Ảnh chụp qua màn hình)

Trong đó chú trọng vào việc đào tạo, tập huấn, đổi mới tư duy trong quản lý nhà nước về chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác, HTX; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về HTX có sự kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành khác đảm bảo sự thông suốt về dữ liệu; Có các chính sách hỗ trợ thu hút nguồn lực hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số; tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý phù hợp thúc đẩy sự phát triển của HTX, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực rà soát các các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể, đề xuất sửa đổi các bất cập tạo môi trường pháp lý cho hoạt động chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị việc thực chuyển đổi số phải được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, thực chất tạo động lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững./.

Thanh Huyền, Trần Khánh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,613
Tổng lượt truy cập:   42,362,684