Chính trị 10:05 06/10/2022 (0) (88)

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Sáng 6/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và các đề án triển khai một số Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Dự hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.


Hội nghị đã quán triệt chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.


Với các mục tiêu cụ thể, chương trình hành động đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung mà nghị quyết đề ra. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.


Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đã cụ thể hoá các nội dung để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực này.


Trong đó, đề án đã đánh giá rõ thực trạng công tác cải cách hành chính; quan điểm, mục tiêu và đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 6 nhiệm vụ giải pháp thường xuyên để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp trong giai đoạn tới; Các đại biểu cũng được nghe quán triệt các nội dung của Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.


Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khoá 13 và các đề án triển khai nghị quyết số 11, số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sát thực tiễn. Trong đó, cần tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả. Các chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng phải phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chi bộ và nội dung sinh hoạt cần phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng đảng viên. Đối với 2 đề án triển khai các nghị quyết của tỉnh về cải cách hành chính và đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh : Đây là những nội dung quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, vì vậy yêu cầu các sở, ngành, địa phương đơn vị chủ động tổ chức triển khai các nội dung của đề án đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn và tổ chức quán triệt, phổ biến đến đoàn viên, hội viên.


Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí yêu cầu cần tập trung quyết liệt các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2022; rà soát lại các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện hiệu quả; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn các công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn. Dồn sức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Triển khai các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân. Tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên từng địa bàn./.

Theo Hà Vân – Thành Trọng/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,314
Tổng lượt truy cập:   42,048,346