Kinh tế 15:21 04/12/2022 (0) (106)

Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

UBND Tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nội dung này.


Kế hoạch của UBND tỉnh đã cụ thể hóa nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào các nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên tuyền; đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và Liên minh Hợp tác xã đối với phát triển kinh tế tập thể. Từ đó phát triển thành phần kinh tế này năng động, hiệu quả, bền vững, với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

Nguyễn Hằng/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,771
Tổng lượt truy cập:   42,231,724