Xã hội 11:02 23/12/2022 (0) (200)

Công đoàn viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn

Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Năm 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh, xây dựng chương trình công tác phù hợp với hoạt động của ngành; thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.


Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; giới thiệu để các chi bộ xem xét kết nạp được 112 đoàn viên ưu tú vào Đảng… Đặc biệt, tổ chức nhiều phòng trào thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn. Nhiều đề tài, sáng kiến của cán bộ, đoàn viên được ứng dụng vào thực tế có hiệu quả.


Năm 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Công chức, viên chức và người lao động trong tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách có liên quan đến Công chức, viên chức và người lao động; phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở đăng ký và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua…

Theo Tuệ Trang – Tiến Long/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,343
Tổng lượt truy cập:   42,381,489