Chính trị 13:45 26/12/2022 (0) (375)

Sở TTTT: Năm 2023 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022.


Tham dự có đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Để hội nghị kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu: Cấp uỷ, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Sở Thông tin và Truyền thông cần bám sát văn bản hướng dẫn của tỉnh, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, thực chất, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng cao.


Tập trung kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và tập thể lãnh đạo Sở đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước trên lĩnh vực của ngành; việc thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Quá trình kiểm điểm phải nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện các nhiệm vụ.


Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng, tập thể lãnh đạo và từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế đã được chỉ ra, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.


Tại hội nghị, Cấp uỷ, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022. Trên tinh thần dân chủ, nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, tập thể và các cá nhân đã kiểm điểm, làm rõ những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó nêu rõ biện pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.

Theo Hà Vân – Lê Vinh


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,839
Tổng lượt truy cập:   41,503,035