Kinh tế 15:58 12/02/2023 (0) (189)

GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 170 triệu đồng vào năm 2030

Phấn đấu đến năm 2030, đưa GRDP bình quân đầu người trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 170 triệu đồng/năm; tỷ trọng công nghiệp đạt 50% GRDP, đây là những con số được đưa ra trong chương trình hành động của Tỉnh ủy Thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Theo mục tiêu được đưa ra trong chương trình hành động, phấn đấu đến năm 2025 Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt trên 9%/năm. Đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn cao nhất cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng/năm; tỷ trọng công nghiệp đạt 50% GRDP; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 21%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên 50%; Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Đến năm 2050: Hà Tĩnh là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước. Để thực hiện được các mục tiêu lớn này, chương trình hành động cũng đã chỉ ra nhiều nhóm nhiệm vụ, trong đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ.

                                                                                   Theo Nam Trung/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,176
Tổng lượt truy cập:   41,560,271