Kinh tế 16:20 13/02/2023 (0) (203)

Quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý Nhung hươu tăng giá trị sản phẩm

Tiếp tục thực hiện nhiều chương trình nhằm thiết lập và vận hành thành công sản phẩm nhung hươu Hương Sơn theo chuỗi giá trị từ nền tảng chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ. Đây là mục tiêu cốt lõi của dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhung hươu của huyện Hương Sơn” được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai vào chiều nay (13/2) tại huyện Hương Sơn.

Dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhung hươu của huyện Hương Sơn" do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Chương trình được triển khai từ 2022 đến 2024, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, như: Hiệu chỉnh, xây dựng, ban hành và áp dụng các công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý; Xây dựng và áp dụng các công cụ quảng bá, truyền thông và bộ cơ sở dữ liệu về các cơ sở chế biến, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Xây dựng, vận hành thực tế mô hình quản lý và phát triển sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm; Giới thiệu, quảng bá và phát triển sản phẩm nhung hươu được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên các kênh thương mại; Nâng cao nhận thức, năng lực cho các chủ thể liên quan về sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, phát triển thị trường cho sản phẩm nhung hươu mang chỉ dẫn địa lý “Hương Sơn”.

Sản phẩm nhung hươu của huyện Hương Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý năm 2019. Việc thực hiện Chương trình này nhằm tiếp tục khẳng định chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ, nhấn mạnh tính độc đáo, chất lượng và ý nghĩa của sản phẩm chủ lực địa phương; thúc đẩy sản xuất hàng hóa, gia tăng giá trị sản phẩm nhung hươu Hương Sơn./.

Nguyễn Hằng, Trần Khánh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,246
Tổng lượt truy cập:   41,560,341