Chính trị 14:39 22/03/2023 (0) (107)

Hà Tĩnh: Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt, xã, phường, thị trấn, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn. viên BTV Tỉnh ủy; Đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng hơn 700 cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.


Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy 


Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.


Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh đã dành được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Năm vừa qua, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 93.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 70,5 triệu đồng. Thu ngân sách đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 70 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 20 ngàn tỷ đồng; 3 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD; thành lập mới hơn 2.500 doanh nghiệp, trên 100 hợp tác xã và hơn 9.500 hộ kinh doanh.


Đến nay đã có 177/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 98%), có 50 xã NTM nâng cao, 7 xã NTM kiểu mẫu; 9 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.


Hội nghị cũng đã nghe Quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghe Quán triệt trao đổi một số nội dung về công tác quản lý Nhà nước và nhiệm vụ trong thời gian tới.


Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, phản ảnh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến: chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở, chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất ở các xã sáp nhập; phân bổ nguồn thu; nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng các khu tái định cư; tiến độ các dự án đầu tư công; thực hiện phân kỳ đầu tư, giải quyết tình trạng quy hoạch treo; chế độ chính sách cho Đảng viên….


Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao đóng góp của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong thời gian qua cũng như các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm phản ánh sâu sát tình hình thực tiễn tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các địa phương, các cấp, các ngành tiếp tục rà soát mục tiêu, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra để tập trung chỉ đạo; tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã ban hành, nhất là về công tác cán bộ, về xây dựng nông thôn mới, tích tụ ruộng đất, phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển xuất khẩu, phát triển đô thị. Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh gắn với hoàn chỉnh các quy hoạch vùng, ngành đảm bảo đồng bộ. Tập trung cao thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, giá trị sản phẩm. Khai thác hiệu quả các lợi thế về điều kiện tự nhiên, hệ thống giao thông, các di sản văn hóa để phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh. Kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp, tôn tạo các Di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.


Đồng chí Bí Thư tỉnh Ủy cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị dựa trên cơ sở hướng dẫn của của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Đối với các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền.

Theo Thanh Huyền – Lê Vinh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,607
Tổng lượt truy cập:   41,499,353