Chính trị 17:03 22/03/2023 (0) (103)

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp Phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.


Tham dự có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.


Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện khá nghiêm túc; việc cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai kịp thời; các cơ quan chức năng đã tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc. Tuy nhiên các vụ án, vụ việc phải thực hiện công tác giám định, định giá tài sản nên tiến độ, kết quả giải quyết còn chậm.


Kết luận phiên họp đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng, các Thành viên Ban Chỉ đạo thời gian tới tiếp tục tập trung chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở trong chỉ đạo, triển khai các quy định, của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Bám sát tư tưởng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tình hình của tỉnh để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình công tác số 02 ngày 08/3/2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch số 01 ngày 01/3/2023 về kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung chỉ đạo hoàn thành các vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo; các đoàn thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


Đồng chí cũng yêu cầu các ngành chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”.
Theo Thanh Huyền – Lê Vinh/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,471
Tổng lượt truy cập:   41,499,217