Văn hóa 09:17 24/03/2023 (0) (109)

Cần 3.200 tỷ đồng ưu tiên đầu tư phát triển văn hóa đến năm 2023

Đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án phát triển văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.


Đề án được xây dựng với mục tiêu phát triển văn hóa Hà Tĩnh đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, 100% các xã miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa; 100% huyện, thành phố, thị xã; khu công nghiệp, khu kinh tế, xã, phường, thị trấn; thôn, bản, tổ dân phố có thiết chế trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa đạt chuẩn; 100% thư viện cấp huyện và cấp xã được trang bị máy tính, truy cập internet; 100% dữ liệu về khu, điểm du lịch, di tích danh thắng, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, vận tải du lịch, được số hoá và thực hiện giao dịch điện tử... Tổng vốn dự kiến thực hiện các công trình, dự án ưu tiên đầu tư phát triển văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 là trên 3.200 tỷ đồng.


Góp ý vào dự thảo đề án, đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung, sắp xếp lại một số nội dung, đề mục, nhất là trong việc phân định mục tiêu; giải pháp; xác định các nhiệm vụ phải gắn với mốc thời gian cụ thể, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện; cần bổ sung phần huy động nguồn lực thực hiện đề án, nêu rõ nguồn vốn ngân sách, nguồn huy động, lồng ghép từ các chương trình, dự án; nguồn vốn khác; cần có giải pháp để xây dựng và phát triển di sản văn hóa Trường Lưu của huyện Can Lộc; làm rõ nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động văn hóa; cần đánh giá cụ thể hơn hiệu quả của các kênh tuyên truyền để phát huy hiệu quả vai trò của truyền thông trong phát triển văn hóa….


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa trong xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và khẳng định việc chỉ đạo phát triển văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đồng chí cũng đã cho ý kiến cụ thể về một số vấn đề về tên gọi, bố cục, nội dung của đề án và yêu cầu nhóm soạn thảo cần tiếp thu góp ý của đại biểu để hoàn chỉnh đề án đảm bảo tính loogic, khoa học.


Đặc biệt, trong đề án phải làm rõ nguồn lực về con người Hà Tĩnh và giải pháp phát huy bản sắc văn hóa con người Hà Tĩnh khai thác tốt nguồn lực về con người để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

                                     Theo Nguyễn Tâm – Trần Khánh/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   7,748
Tổng lượt truy cập:   41,544,628