Chính trị 10:23 30/03/2023 (0) (145)

Đẩy mạnh nghiên cứu đề tài KHCN có tính ứng dụng cao

Hôm qua, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả hoạt động của ngành trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách, dự án thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; gắn chuyển đổi số với hiện đại hóa nền hành chính trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội.

Các vị chủ trì buổi làm việc

Từ năm 2020 đến nay, sở đã chỉ đạo triển khai 11 dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi; 87 đề tài, dự án cấp tỉnh trên các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai chính sách khoa học và công nghệ ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa đồng đều trên các lĩnh vực; một số đề tài, sáng kiến sau khi được nghiệm thu chưa được ứng dụng vào thực tiễn.

Đại biểu các ngành phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích một số khó khăn và những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, đơn vị để đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn; đồng thời định hướng nhiều giải pháp để tiếp tục đưa ngành khoa học và công nghệ phát triển trong những năm tiếp theo.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những kết quả mà ngành khoa học và công nghệ Hà Tĩnh đạt được trong thời gian đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực cho sự phát triển bền vững, vì vậy yêu cầu Sở khoa học và Công nghệ và các địa phương, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương chính sách về phát triển khoa học và công nghệ của Chính phủ, của tỉnh sát thực tiễn từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận cuộc làm việc

Sở khoa học và Công nghệ phải làm tốt vai trò tham mưu đối với những vấn đề lớn của tỉnh liên quan đến ngành. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc đảm bảo “Hiệu quả - Năng động - Sáng tạo”. Khơi dậy được phong trào thi đua sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao cho các đơn vị, cho các ngành, cho tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công chức Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt phải tiên phong, đổi mới sáng tạo, chủ động kịp thời tham mưu cho tỉnh các chính sách về khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tiếp theo./.

Hà Vân, Lê Vinh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   6,648
Tổng lượt truy cập:   41,552,828