Xã hội 07:35 25/05/2023 (0) (344)

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt trên 60%

Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong 5 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực toàn trình của tỉnh đạt trên 65%.


Để nâng cao hơn nữa tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đã từng bước tích cực tham gia thực hiện việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục hành chính. Trong 5 tháng đầu năm 2023 tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận ở ba cấp chính quyền trên địa bàn toàn tỉnh là trên 186 ngàn hồ sơ.

Trong đó, số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 là trên 96 ngàn hồ sơ đạt tỷ lệ trên 56%. Đặc biệt, số hồ sơ thực hiện theo mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình là gần 55 ngàn hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 65%. Số hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa của cả ba cấp là trên 90 ngàn hồ sơ. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng cao đã đem lại lợi ích thiết thực, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Theo Thanh Huyền – Lê Vinh/HTTV


Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong 5 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực toàn trình của tỉnh đạt trên 65%.

Để nâng cao hơn nữa tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đã từng bước tích cực tham gia thực hiện việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục hành chính. Trong 5 tháng đầu năm 2023 tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận ở ba cấp chính quyền trên địa bàn toàn tỉnh là trên 186 ngàn hồ sơ.

Trong đó, số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 là trên 96 ngàn hồ sơ đạt tỷ lệ trên 56%. Đặc biệt, số hồ sơ thực hiện theo mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình là gần 55 ngàn hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 65%. Số hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa của cả ba cấp là trên 90 ngàn hồ sơ. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng cao đã đem lại lợi ích thiết thực, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Theo Thanh Huyền – Lê Vinh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,255
Tổng lượt truy cập:   41,910,902