Đánh giá đúng người, đúng việc

Đánh giá đúng người, đúng việc

Những ngày này, các cơ quan, đơn vị đang tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Tháo gỡ khó khăn chuyển đổi số tại Hà Tĩnh

Tháo gỡ khó khăn chuyển đổi số tại Hà Tĩnh

Xác định chuyển đổi số là giải pháp để giải quyết các điểm nghẽn trong lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy và tổ chức Đảng; trong quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động sản xuất, ...

Chương trình thời sự tối 02/12/2022  02/12/2022

Chương trình thời sự tối 02/12/2022

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16699896226531.mp4

Chương trình thời sự trưa 02/12/2022  02/12/2022

Chương trình thời sự trưa 02/12/2022

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16699710126880.mp4

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 02/12/2022  02/12/2022

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 02/12/2022

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16699444378725.mp4

Chương trình thời sự tối 01/12/2022  01/12/2022

Chương trình thời sự tối 01/12/2022

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16699000413926.mp4

Nâng cao chất lượng, hiệu quả dó trầm  02/12/2022

Nâng cao chất lượng, hiệu quả dó trầm

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16699745834247.mp4

Hộp thư truyền hình 02/12/2022  02/12/2022

Hộp thư truyền hình 02/12/2022

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16699733876301.mp4

Dự báo thời tiết nông vụ từ 02/12 đến 06/12/2022  01/12/2022

Dự báo thời tiết nông vụ từ 02/12 đến 06/12/2022

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16699004123006.mp4

Tháo gỡ rào cản trong chuyển đổi số  02/12/2022

Tháo gỡ rào cản trong chuyển đổi số

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16699741131588.mp4

Trang Can Lộc  02/12/2022

Trang Can Lộc

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16698813751131.mp4

Thôn Thượng Phong, Ấm tình đoàn kết  28/11/2022

Thôn Thượng Phong, Ấm tình đoàn kết

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16696227069332.mp4

Cái chết của con bò  28/11/2022

Cái chết của con bò

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16696222194381.mp4

Tín ngưỡng thờ cá ông ở xã Xuân Liên  27/11/2022

Tín ngưỡng thờ cá ông ở xã Xuân Liên

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16695223741344.mp4

Giáo dục pháp luật trong trường học  25/11/2022

Giáo dục pháp luật trong trường học

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16693710758676.mp4

Nét đẹp thầy trò  18/11/2022

Nét đẹp thầy trò

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16687658521640.mp4

Dạy chữ nơi vùng biên  16/11/2022

Dạy chữ nơi vùng biên

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16685931131571.mp4

Thêm kính yêu Bác Hồ qua từng trang sách  11/11/2022

Thêm kính yêu Bác Hồ qua từng trang sách

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16681496581227.mp4

San sẻ yêu thương, giảm nghèo bền vững  19/11/2022

San sẻ yêu thương, giảm nghèo bền vững

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16688540824979.mp4

Truyện Kiều, giá trị xuyên thời đại  17/09/2022

Truyện Kiều, giá trị xuyên thời đại

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16634109686426.mp4

Chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão  20/08/2022

Chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão

https://hatinhtv.vn/uploads/topics/16609685847243.mp4

Lượt truy cập hôm nay:   3,446
Tổng lượt truy cập:   42,036,813