/

Tổ chức cán bộ năm 2024

07:59 28/03/2024
53 lượt xem

Tổ chức cán bộ năm 2024

Tệp đính kèm:
36 QĐ bổ nhiệm Phó Trưởng phòng TKBT - Phan Thị Kim Anh.pdf
325 QĐ Giao phụ trách phòng Chuyên đề-Nguyễn Thị Hanh Loan.pdf
326 QĐ bổ nhiệm Phó TP DV&QC-Trịnh Văn Chiến.pdf
QĐ Bổ nhiệm PGĐ Trần Văn Long.pdf
QĐ rà soát, bổ sung Quy hoạch lãnh đạo phòng giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031.pdf
326 QĐ bổ nhiệm Phó TP Chuyên đề-Nguyễn Thị Thúy Hằng.pdf
Xem thêm phản hồi...