/

Quy chế kế hoạch

10:44 20/10/2023
354 lượt xem

Quy chế kế hoạch

Tệp đính kèm:
Quết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin-Đài PT&TH Hà Tĩnh - 2023.pdf
Quyết định thành lập Tổ quản tri và Ban biên tập Nội dung số-Đài PT&TH hà Tĩnh.pdf
Kế hoạch Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.pdf
Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ATTT.pdf
Kế hoạch Rà quyét, gỡ bỏ phần mềm độc hại hệ thống thông tin.pdf
Kế hoạch Tuyên truyền đảm bảo an toàn an ninh mạng.pdf
Kế hoạch Ứng phó sự cố bảo đảm ATTT mạng.pdf
Đài PT&TH_Kế hoạch tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng(1).pdf
838-Quyết định ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin-Đài PT&TH Hà Tĩnh.pdf
Xem thêm phản hồi...

Thi đua khen thưởng

14:54 - 20/10/2023
381 lượt xem

Dự toán thu chi ngân sách

11:25 - 20/10/2023
296 lượt xem

Tổ chức - Cán bộ

11:17 - 20/10/2023
430 lượt xem

Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng

16:37 - 17/10/2023
165 lượt xem

Lịch công tác

15:59 - 17/10/2023
432 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

09:08 - 21/09/2020
1580 lượt xem

Quy chế sử dụng dịch vụ HTTV

09:07 - 21/09/2020
7904 lượt xem

Lịch sử phát triển

09:05 - 21/09/2020
3792 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

09:00 - 21/09/2020
5388 lượt xem