/

Quy chế kế hoạch

10:44 20/10/2023
267 lượt xem

Quy chế kế hoạch

Tệp đính kèm:
Quết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin-Đài PT&TH Hà Tĩnh - 2023.pdf
Quyết định thành lập Tổ quản tri và Ban biên tập Nội dung số-Đài PT&TH hà Tĩnh.pdf
Kế hoạch Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.pdf
Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ATTT.pdf
Kế hoạch Rà quyét, gỡ bỏ phần mềm độc hại hệ thống thông tin.pdf
Kế hoạch Tuyên truyền đảm bảo an toàn an ninh mạng.pdf
Kế hoạch Ứng phó sự cố bảo đảm ATTT mạng.pdf
Đài PT&TH_Kế hoạch tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng(1).pdf
Xem thêm phản hồi...

Thi đua khen thưởng

14:54 - 20/10/2023
265 lượt xem

Dự toán thu chi ngân sách

11:25 - 20/10/2023
214 lượt xem

Tổ chức - Cán bộ

11:17 - 20/10/2023
305 lượt xem

Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng

16:37 - 17/10/2023
150 lượt xem

Lịch công tác

15:59 - 17/10/2023
316 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

09:08 - 21/09/2020
1452 lượt xem

Quy chế sử dụng dịch vụ HTTV

09:07 - 21/09/2020
7657 lượt xem

Lịch sử phát triển

09:05 - 21/09/2020
3557 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

09:00 - 21/09/2020
4516 lượt xem