/

Lịch sử phát triển

09:05 21/09/2020
3710 lượt xem

LƯỢC SỬ ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ TĨNH

* Năm 1956:

- Hà Tĩnh được Trung ương trang cấp một số thiết bị làm truyền thanh, từ đó hoạt động truyền thanh chính thức có mặt trên địa bàn.

* Năm 1957:

- Phòng Thông tin - Truyền thanh Hà Tĩnh, tiền thân của Đài thanh và Truyền hình Hà Tĩnh được thành lập.

- Ngày 15/6/1957: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trang âm và kéo thêm loa ngoài hội trường để nhân dân được nghe Bác Hồ trực tiếp nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại thị xã Hà Tĩnh.

* Năm 1962:

- Ngày 01/9/ 1962: Bộ phận Nội dung của Đài Truyền thanh được chuyển về Báo Hà Tĩnh và bộ phận Kỹ thuật được chuyển về Bưu điện tỉnh.

* Năm 1966:

- Thành lập Ty Thông tin, Đài Truyền thanh thuộc sự quản lý của Ty Thông tin Hà Tĩnh.

* Năm 1970:

- Ủy ban hành chính tỉnh có Quyết định thành lập Đài Truyền thanh Hà Tĩnh.

* Năm 1973:

- Tháng 5 năm 1973: Chuyển tên gọi Đài Truyền thanh sang Đài Phát thanh Hà Tĩnh.

* Năm 1975:

- Đầu năm 1975 Đài chuyển về thị xã Hà Tĩnh sau 10 năm đi sơ tán do chiến tranh.

* Năm 1976:

- Đầu năm 1976: Hợp nhất hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh.

- Ngày 3/2/1976: Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh phát sóng chương trình đầu tiên và Đài trực thuộc Ty Thông tin Nghệ Tĩnh.

* Năm 1977:

- Cuối năm 1977: Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh chính thức được thành lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh.

* Năm 1983:

- Hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện được phân cấp về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

* Năm 1988:

- Tháng 3 năm 1988: Hợp nhất Đài Phát thanh và Đài Truyền hình thành Đài Phát thanh -Truyền hình Nghệ Tĩnh.

* Năm 1990:

- Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

* Năm 1991:

- Ngày 12/8/1991: Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ban hành Nghị quyết chia Nghệ Tĩnh thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

- Ngày 01/9/1991: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình đầu tiên.

- Ngày 01/10/1991: Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 118 /QĐ-UBND về việc thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh.

* Năm 1992:

- Tháng 4/1992: Đưa máy phát thanh 10 kw phát sóng trung vào hoạt động

- Ngày 02/9/1992: Đưa máy phát hình màu 1kw, băng tần VHF và cột anten dây néo vào hoạt động.

*Năm 1993:

- Tháng 3/1993: Đài truyền thanh các huyện, thị xã được phân cấp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh quản lý.

* Năm 1995:

- Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

* Năm 1996:

- Xây dựng cột anten tự đứng cao 115m và lắp máy phát hình công suất 2kw phát sóng kênh VTV1.

* Năm 1998:

- Đầu tư máy phát hình 5 kw phát sóng Truyền hình Hà Tĩnh.

* Năm 2000:

- Được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

* Năm 2001:

- Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

* Năm 2002:

- Được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

* Năm 2003:

- Đưa trạm phát lại Truyền hình Thiên Tượng vào sử dụng.

      - Được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

* Năm 2005:

- Đầu tư máy phát thanh phát sóng trung 10 kw.

      - Được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

* Năm 2006:

- Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

* Năm 2007:

- Được tặng Cờ Thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

* Năm 2008:

- Được tặng CờThi đua của Chính phủ.

* Năm 2009:

 - Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

 - Được Uỷ ban nhân dân tỉnh xếp loại xuất sắc

*Năm 2010:

 - Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

- Được Uỷ ban nhân dân tỉnh xếp loại xuất sắc.

* Năm 2011:

- Tháng 11/2011: Xây dựng và đưa cột anten tự đứng cao 100m ở Kỳ Anh vào hoạt động.

- Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì,

- Được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

* Năm 2012:

- Tháng 02/2012: Phát thanh Hà Tĩnh hòa mạng trên Intenet (địa chỉ RadioVietNam.vn).

- Ngày 01/6/2012: Truyền hình Hà Tĩnh phát sóng 18 giờ/ngày.

- Ngày 01/7/2012: Phân cấp Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị, thành phố về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

- Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

* Năm 2013:

- Ngày 21/01/2013: Ủy ban nhân tỉnh đã có Quyết định số 04/QĐ- UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh.

- Tháng 3/2013: Truyền hình Hà Tĩnh lên sóng vệ tinh AVG.

- Ngày 01/10/2013: Đưa Website hatinhtv.vn vào sử dụng.

- Tháng 12/2013: Đưa hệ thống tổng khống chế và phát sóng tự động công nghệ SD/HD vào sử dụng.

- Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

* Năm 2014:

- Tháng 8/2014: Lắp đặt máy phát thanh FM, 3 kw, tần số 97.8.

- Tháng 9 /2014: Đưa công trình Nhà làm việc 7 tầng vào sử dụng.

- Được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

* Năm 2015:

- Tháng 01/2015: Truyền hình, Phát thanh Hà Tĩnh chính thức phát sóng vệ tinh Vinasat-2.

- Tháng 02/2015: Truyền hình Hà Tĩnh phát sóng số mặt đất đồng thời với phát sóng tương tự mặt đất.

- Tháng 4/2015: Đưa hệ thống quản lý và kiểm duyệt tin bài HD Station và Hệ thống phát sóng phát thanh tự động vào hoạt động.

- Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

- Được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh,

- Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

*Năm 2016:

- Được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

* Năm 2018:

- Ngày 18/3/2018: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh sản xuất các chương trình Truyền hình theo tiêu chuẩn HD.

- Tháng 5/2018: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh chính thức phát sóng các chương trình Truyền hình theo tiêu chuẩn HD

- Được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ,

- Được tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Năm 2019:

- Tháng 3/2019: Đưa xe màu hiện đại - HD vào khai thác sử dụng

- Ngày 1/7/2019: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh ngừng phát sóng truyền hình Analog, chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất.

* Năm 2020:

- Tháng 8/2020: Đưa Trường quay ảo vào hoạt động

- Được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

- Tháng 10/ 2020: Đưa hệ thống truyền hình OTT – HTTVgo vào sử dụng.

*Năm 2021:

- Tháng 2/2021: Đưa trường quay thời sự mới vào sử dụng.

- Được UBND tỉnh tặng Bằng khen

*Năm 2022:

- Tháng 1/2022: Chính thức thực hiện chuyển đổi số quy trình sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình.

- Triển khai và hoàn thành dự án sữa nhà đặt máy và trường quay S1,S2.

- Phát sóng truyền hình theo tiêu chuẩn HD trên vệ tinh Vinasat2

- Phát sóng truyền hình số mặt đất khu vực Miền Trung và Miền Nam với 17 trạm phát sóng

- Triển khai Dự án số hóa và phát sóng vệ tinh (giai đoạn 3)

- Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng bằng khen

*Năm 2023

Xem thêm phản hồi...

Thi đua khen thưởng

14:54 - 20/10/2023
333 lượt xem

Dự toán thu chi ngân sách

11:25 - 20/10/2023
257 lượt xem

Tổ chức - Cán bộ

11:17 - 20/10/2023
386 lượt xem

Quy chế kế hoạch

10:44 - 20/10/2023
320 lượt xem

Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng

16:37 - 17/10/2023
160 lượt xem

Lịch công tác

15:59 - 17/10/2023
385 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

09:08 - 21/09/2020
1530 lượt xem

Quy chế sử dụng dịch vụ HTTV

09:07 - 21/09/2020
7795 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

09:00 - 21/09/2020
5129 lượt xem