/

Thi đua khen thưởng 2023

09:19 15/01/2024
80 lượt xem

Thi đua khen thưởng 2023

Tệp đính kèm:
QĐ khen thưởng tập thể chi bộ_đảng viên năm 2022(1).pdf
QĐ xếp loại chi bộ_đảng viên 2022_signed(1).pdf
QĐ xếp loại tập thể - cá nhân năm 2023(1).pdf
QĐ xếp loại tập thể -cá nhân năm 2022_signed(1).pdf
Quy định ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến của Đài PT&TH(1).pdf
Quyết định xếp loại chi bộ, đảng viên 2023(1).pdf
Xem thêm phản hồi...