/

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới

09:16 24/02/2024
58 lượt xem

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón tân binh năm 2024 ở Trung đoàn 841.

Để chuẩn bị tốt cho mùa huấn luyện mới, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón nhận tân binh năm 2024, đến nay Trung đoàn 841, đã ổn định biên chế khung huấn luyện; tiến hành tập huấn các nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, phương pháp tổ chức huấn luyện; lên kế hoạch soạn giáo án, bài giảng.

Chú trọng nội dung tập huấn về kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh, nhất là tập trung tu sửa, nâng cấp, làm mới thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt nơi ăn nghỉ để đón tân binh về sinh hoạt, học tập, huấn luyện.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Trung đoàn 841 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón tân binh 2024; phân rõ trách nhiệm cho cán bộ phụ trách, bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức, điều hành hành tổ chức huấn luyện toàn diện cho đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội; tu sửa, làm đẹp cảnh quan doanh trại.

Đặc biệt sau khi tiếp nhận chiến sỹ mới phải tăng cường các biện pháp quản lý quân số, nắm chắc tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của từng chiến sĩ, nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế để bước vào mùa huấn luyện năm 2024 theo đúng kế hoạch./.

                                                                             Lê Đức/HTTV

Xem thêm phản hồi...