/

Hà Tĩnh thu trên 10 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

15:12 24/02/2024
67 lượt xem

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã phát huy được hiệu quả tích cực, không chỉ giúp người nhận khoán bảo vệ, phát triển rừng có thêm nguồn thu cải thiện cuộc sống, mà còn giúp các đơn vị chủ rừng và quản lý rừng trên địa bàn, có nguồn tái đầu tư cho phát triển rừng, phát triển hạ tầng.

Trong năm 2023, Hà Tĩnh đã thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên 10 tỷ đồng từ các cơ sở sản xuất thủy điện, cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở sản xuất công nghiệp và tiến hành chi trả cho 24 chủ rừng là tổ chức, UBND các xã; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và chi cho các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây phân tán.

Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng không chỉ giúp nhiều địa phương trên địa bàn có kinh phí để triển khai công tác bảo vệ rừng, các chủ rừng và các hộ nhận khoán rừng có thêm thu nhập cải thiện đời sống, mà còn tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn./.

Thanh Huyền/HTTV

Xem thêm phản hồi...