/

Kết quả quan trắc môi trường đầu vụ các vùng nuôi tôm

07:48 21/05/2024
40 lượt xem

Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thuỷ sản miền Bắc vừa có kết quả quan trắc môi trường nguồn nước cấp đầu vụ tại các vùng nuôi tôm ở Hà Tĩnh, để khuyến cáo người nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm quản lý tốt môi trường ao nuôi, giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi tôm.

Sau khi lấy mẫu nước tại 7 vùng nuôi tôm mặn lợ tập trung tại các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh, cho thấy: Tất cả nguồn nước cấp tại các vùng có độ PH, độ trong, độ mặn đều nằm trong giới hạn cho phép và chưa xuất hiện tảo độc.

Sử dụng quạt nước đảm bảo oxy trước khi thả tôm giống

Có 4 mẫu tại vùng nuôi các xã: Đan Trường, huyện Nghi Xuân; Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà; Thạch Hạ, Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh có độ kiềm thấp hơn giới hạn cho phép từ 1,11 đến 1,49 lần.

Do vậy, ngành chuyên môn khuyến cáo: Đối với các nguồn cấp có hàm lượng oxy và độ kiềm thấp cần sử dụng vôi rải đều khắp ao, tăng thêm quạt khí, sục khí cho đến khi đạt được hàm lượng oxy theo yêu cầu trước khi thả giống./.

         CTV Nguyễn Hoàn/HTTV         

Xem thêm phản hồi...