/

Lớp học quá đông không đảm bảo chất lượng

14:16 25/04/2024
41 lượt xem

Theo quy định của Bộ GD&ĐT mỗi lớp học bậc tiểu học chỉ sắp xếp tối đa không quá 35 học sinh. Tuy nhiên thực tế tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh, sĩ số lớp học vượt quá mức quy định. Tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục.

Phòng học chỉ rộng hơn 40m2 nhưng lại có 39 đến 41 em học sinh/lớp. Bàn ghế đặt gần bục giảng, sát vào tường, khoảng cách giữa các bàn quá hẹp….đây là thực trạng tại các lớp học ở Trường Tiểu học Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. 

Học sinh tại nhiều trường trên địa bàn Hà Tĩnh quá động so với quy định ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo

Lớp học quá đông học sinh cũng đang là tình trạng chung tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh. Có những lớp sĩ số học sinh lên đến 45 em.

Bậc tiểu học là lứa tuổi cần sự kèm cặp đặc biệt của giáo viên, vì vậy khi lớp học quá đông đã gây áp lực không nhỏ lên đội ngũ giáo viên cũng như ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em học sinh.

Theo thông tư 28/2020 của Bộ GD và ĐT về Điều lệ trường tiểu học, thì mỗi lớp học không được vượt quá 35 em học sinh. Tuy nhiên do gia tăng dân số cũng như việc thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất đã dẫn đến việc các trường tiểu học trên địa bàn xảy ra tình trạng sĩ số học sinh quá cao. 

Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng góp phần quan trọng để xây dựng và phát triển đạo đức, trí tuệ, thể chất của học sinh, việc quá tải sĩ số học sinh như hiện tại đã làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Thanh Quý, Thành Trọng/HTTV

Xem thêm phản hồi...