/

Phát huy truyền thống cách mạng trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú

08:52 16/04/2024
95 lượt xem

Phát huy truyền thống cách mạng trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền  và Nhân dân huyện Đức Thọ luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng phát triển quê hương và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Huyện Đức Thọ là vùng đất có nhiều dòng họ nổi tiếng như Lê Văn, Hoàng Xuân, Phan Đình, Hà Học… Trong đó có Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng, đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, nhà văn hóa Bùi Dương Lịch góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước. Từ bao đời nay, người dân nơi đây luôn tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

ĐứcThọ - quê hương Tổng Bí thư Trần Phú

Noi bước tiền nhân, phát huy truyền thống văn hoá, cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đã đồng sức, đồng lòng xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, và đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện các phần việc để xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.

Một góc huyện Đức Thọ

Cùng với xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp bền vững.

Nhiều dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã đầu tư vào Đức Thọ

Đồng thời, chú trọng phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Năm 2023, tổng thu ngân sách đạt gần 290 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,7 triệu đồng/năm. Văn hóa - xã hội phát triển; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Câu nói: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của Tổng Bí thư Trần Phú luôn là “kim chỉ nam” cho hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Thọ trong quá trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Ngọc Khánh, Mạnh Hải/HTTV

Xem thêm phản hồi...