/

Tái hiện cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư Trần Phú qua những kỷ vật

17:24 25/04/2024
34 lượt xem

Những tài liệu, hiện vật còn lưu giữ đã tái hiện rõ nét hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc. 

Bản luận cương chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú soạn thảo được bảo quản, gìn giữ một cách cẩn thận tại Nhà trưng bày lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Bản Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo được trưng bày tại Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, đây là văn kiện quan trọng. Bản luận cương đã khẳng định năng lực, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong việc vạch ra đường lối cách mạng; thể hiện tư duy sáng tạo, tầm vóc trí tuệ, ý chí cách mạng của đồng chí Trần Phú. Bản Luận cương có giá trị cả về lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

Nhiều tài liệu, hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú được trưng bày, lưu giữ một cách cẩn thận, trang trọng.

Ngoài bản Luận cương chính trị năm 1930, nhiều tài liệu, hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cũng được trưng bày, lưu giữ một cách cẩn thận, trang trọng. Các tài liệu, hiện vật đã giúp người dân, du khách hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến và đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhà trưng bày lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ

Nhà trưng bày lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú hiện đang lưu giữ gần 200 tài liệu, hiện vật, tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Mỗi tài liệu, hiện vật là một câu chuyện gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Trần Phú. Để làm phong phú hơn những hiện vật về Tổng Bí thư Trần Phú, những năm qua, Ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú đã nỗ lực tìm kiếm, thu thập các hiện vật, tư liệu có giá trị.

Suốt cuộc đời hoạt động của mình Tổng Bí thư Trần Phú đã để lại cho Đảng, Nhân dân ta một tấm gương sáng về trí tuệ, đạo đức và khí phách của người cộng sản kiên trung. Những tài liệu, hiện vật được Hà Tĩnh sưu tầm, lưu giữ cùng câu nói bất hủ “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” đã tiếp thêm sức mạnh để thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống của các vị tiền bối cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh./.

Hà Vân – Hà Phương/HTTV

Xem thêm phản hồi...