/

Thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho Đại hội UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh

16:57 19/04/2024
68 lượt xem

Sáng nay, UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 13, về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Trần Nhật Tân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác tổ chức đại hội các cấp tiến tới đại hội UBMTTQ tỉnh

Đến nay, có 206/216 xã tổ chức thành công đại hội, dự kiến đến hết tháng 4/2024 hoàn thành đại hội cấp xã. Đại hội điểm cấp huyện được tổ chức tại huyện Cẩm Xuyên, dự kiến ngày 2 - 3/5/2024, và theo kế hoạch đại hội Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8/2024. Công tác chuẩn bị cho đại hội cấp huyện, tiến tới đại hội cấp tỉnh đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng.

Đại biểu góp ý vào dự thảo đại hội

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đại hội; Đề án nhân sự, Đề án phân bổ đại biểu chính thức dự đại hội và Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV. 

Trong đó nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng thành phần Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, đặc biệt ưu tiên những người có trình độ, năng lực, ảnh hưởng trong các tầng lớp nhân dân; đổi mới chương trình hành động của các tổ chức thành viên; xác định chỉ tiêu nhiệm kỳ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Nhật Tân - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh nhấn mạnh: việc tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ, đúng quy định, hướng dẫn hiện hành.

Tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục hoàn thiện báo cáo các phần việc liên quan, đảm bảo các điều kiện để đại hội cấp huyện, cấp tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đồng thời triển khai các phong trào thi đua chào mừng Đại hội, tăng cường các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội./.

Thanh Quý, Thành Trọng/HTTV

Xem thêm phản hồi...