/

Ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến Israel vào trồng cam

08:28 30/05/2024
25 lượt xem

Để nâng cao năng suất, chất lượng các vườn cam, thời gian qua, Quỹ Thiện Tâm, thuộc Tập đoàn Vingrounp đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến tại hai huyện Hương Sơn và Vũ Quang.

Từ cuối năm 2022 đến nay, Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ 70% kinh phí lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến của Israel cho 100 hộ dân trồng cam, với tổng diện tích hơn 120 ha trên địa bàn 2 huyện Hương Sơn và Vũ Quang. Đây là hệ thống tưới tự động có dây dẫn đi ngầm, không ảnh hưởng đến quá trình làm cỏ cho cam.

Hệ thống bơm nước của máy tưới

Hệ thống tưới tiên tiến của Israrel giúp giải phóng sức lao động cho người dân

Xem thêm: Vingroup hỗ trợ nông dân Vũ Quang đầu tư công nghệ tưới Israel 

Sau khi lắp đặt, hệ thống tưới này đã phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết khó khăn về tưới nước trong thời điểm nắng nóng, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và giải phóng sức lao động cho người trồng cam.

Hiện nay, một số địa phương trong tỉnh đang tiếp tục tranh thủ nguồn hỗ trợ này, để mở rộng diện tích trồng cam được lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến của Israel, góp phần tăng năng suất chất lượng cam.

            Theo Nguyễn Tâm, Trần Khánh/HTTV

Xem thêm phản hồi...