/

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50

15:23 20/06/2024
37 lượt xem

Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020 - 2024.

Những năm qua, Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” – còn được gọi là Cuộc vận động 50, đã được Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50

Từ cuộc vận động, 100% thiết bị kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng và đồng bộ. Việc khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật được đảm bảo tốt, bền, an toàn và tiết kiệm. 

Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong quá trình thực hiện Cuộc vận động 50

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đã đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo để thực hiện hiệu quả các mục tiêu cuộc vận động trong thời gian tới.

Các cơ quan, đơn vi ký kết thi đua thực hiện Cuộc vận động 50, trong thời gian tới

Tại hội nghị các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2025 - 2029. /.  

Thanh Huyền, Dương Hoàng/HTTV

Xem thêm phản hồi...