/

Các bộ, ngành, địa phương góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019 của Chính phủ

17:05 23/04/2024
43 lượt xem

Chiều nay (23/4), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 73/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Nghị định 73/2019 của Chính phủ Quy định Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước gồm 4 Chương, 64 Điều. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sau 4 năm triển khai, việc thực thi Nghị định đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ số và thực tế chuyển đổi số quốc gia hiện nay, Nghị định cũng cho thấy một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi. Vì vậy,  Bộ TT & TT đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 73/2019.   

Hội nghị được kết nối trực tuyế với các điểm cầu các bộ, ngành, địa phương

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số vấn đề liên quan của Dự thảo như: Điều chỉnh hạn mức các thiết kế đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển và kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước; Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Nghị định, áp dụng với nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật...

Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị liên quan lưu ý một số vấn đề trong quá trình soạn thảo, xây dựng nghị định sửa đổi như: Không quy định cụ thể hạn mức chi phí thiết kế; giữ nguyên quy định nguồn vốn đầu tư theo dự thảo; bổ sung quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin; coi phầm mềm thông tin là hàng hóa để có các quy định phù hợp và một số vấn đề liên quan khác. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục đóng góp, đề xuất ý kiến bổ sung, sửa đổi để ban soạn thảo tổng hợp, hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi trình Chính phủ trước ngày 30/5/2024./.

Ngọc Khánh – Trần Khánh/HTTV

Xem thêm phản hồi...