/

Chú trọng nâng cao chất lượng giám định viên tư pháp

15:39 17/05/2024
50 lượt xem

Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết việc thực hiện Luật Giám định tư pháp, và Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì hội nghị. Lãnh đạo Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Luật giám định tư pháp được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013, và ngày 28/2/2018 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Điểm cầu Hà Tĩnh

Đến nay, sau nhiều năm triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về ý nghĩa, vai trò của công tác giám định tư pháp được nâng lên. Hệ thống các quy định về giám định tư pháp trên các lĩnh vực được hoàn thiện, phục vụ hiệu quả các hoạt động tố tụng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định tư pháp được quan tâm đầu tư.

Hệ thống tổ chức giám định tư pháp và đội ngũ giám định viên tư pháp ngày càng được củng cố, kiện toàn, phát triển về số lượng và chất lượng. Đến nay, cả nước có 580 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; 7.135 giám định viên tư pháp trên các lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích kết quả đạt được, chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Giám định tư pháp năm 2012, và Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trong những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với ngành Tư pháp triển khai hiệu quả Luật Giám định tư pháp và đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định và bảo đảm kinh phí hoạt động cho các tổ chức giám định tư pháp công lập. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giám định viên tư pháp.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tổ chức và hoạt động giám định tư pháp./.

Hà Vân, Đình Phi/HTTV

Xem thêm phản hồi...