/

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu góp ý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án

16:38 28/05/2024
66 lượt xem

Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi. Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu, đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh phân tích tính cấp thiết đổi mới hệ thống toà án.

Tham gia thảo luận, Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu nhận định Luật Tổ chức Tòa án (sửa đổi) lần này là sự đổi mới một cách khoa học, đột phá về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả, chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân các cấp.

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu góp ý tại hội trường

Đại biểu cho rằng, việc chuyển từ “theo cấp hành chính” hiện nay sang “theo cấp xét xử”, là sự thể chế hoá quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội và xu thế chung của thế giới; đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Toà án nhân dân là độc lập theo thẩm quyền xét xử./.

CTV Đình Trọng, Quang Đức/HTTV

Xem thêm phản hồi...