/

Hà Tĩnh có hơn 500 doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể

16:21 29/05/2024
40 lượt xem

Sáng nay (29/5), Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, tổ chức họp để đánh giá bước đầu thực hiện Kết luận số 103, ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo sau kiện toàn.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Võ Hồng Hải, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban chỉ đạo xâu dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp họp đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 103 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thời gian qua, việc thành lập, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã có sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

Trong đó, đã phát huy cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 13 ngàn doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc ngoài nhà nước; gần 1 ngàn hợp tác xã, 3 ngàn tổ hợp tác và trên 60 ngàn hộ kinh doanh. Có 77 doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức đảng; 402 doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn; 59 doanh nghiệp đã có tổ chức Đoàn thanh niên và 1 doanh nghiệp đã có tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ.

Trong số 77 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, có 02 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cấp huyện; 15 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những khó khăn, bất cập, những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn.

Trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đối với các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị tiến hành khảo sát, đánh giá, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành Quy chế phối hợp, để chỉ đạo các cơ quan liên quan đồng hành cùng Đảng ủy khối trong triển khai thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ người, rõ việc, có lộ trình cụ thể.

Tổ chức khảo sát, đánh giá các doanh nghiệp, đưa ra số lượng đơn vị đủ điều kiện để tiến hành tuyên truyền, vận động thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể.

Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo, chú trọng bổ sung thành viên là các cơ quan trong hệ thống chính trị, có liên quan, gắn bó trực tiếp với hoạt động của các doanh nghiệp.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn tài liệu về chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ về thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp FDI.

UBND tỉnh và các ngành liên quan, tham mưu ban hành chính sách riêng để hỗ trợ các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động./.

Tiến Thành, Văn Thành/HTTV

Xem thêm phản hồi...