/

Ngành Tư pháp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

16:08 10/07/2024
34 lượt xem

Sáng nay (10/7), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024. Lãnh đạo Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáu tháng đầu năm 2024, ngành Tư pháp đã bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ.

Nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được triển khai quyết liệt. Nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành.

Điểm cầu Hà Tĩnh

Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao và đẩy nhanh tiến độ, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật.

Thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý Nhà nước, cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, và các nhóm nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành Tư pháp đáp ứng với yêu cầu đặt ra.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tư pháp, pháp luật có trình độ, chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là các đề án, chương trình đã được Chính phủ phê duyệt./.

                                Nguyễn Tâm, Đình Phi/HTTV

Xem thêm phản hồi...