/

Nghi Xuân tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam

15:02 22/06/2024
64 lượt xem

Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân vừa tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp ở Nghi Xuân đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kêu gọi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam huyện Nghi Xuân lần thứ XX

Đặc biệt trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động nguồn xã hội hóa được hơn 69 tỷ đồng, nhân dân hiến hơn 53.200 m 2 đất; 65.257m2 tường rào và hàng trăm ngàn ngày công để mở rộng, nâng cấp và làm mới 68 km đường giao thông nông thôn.

Đại hội biểu quyết bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2024 - 2029

Xây mới 21 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; xây dựng được 93 khu dân cư kiểu mẫu; 420 vườn mẫu đạt chuẩn; vận động được 26 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn làm mới, sửa chữa 250 căn nhà và hỗ trợ cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 

Cùng với đó làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Đại hội bầu 64 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ từ huyện đến cơ sở ở Nghi Xuân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; góp phần xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu điển hình về văn hoá, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương cử 64 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Lê Tiến Hải được hiệp thương tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện./.

CTV Hồng Quang, Thế Hùng/HTTV

Xem thêm phản hồi...