/

Quốc hội thảo luận Luật Quy hoạch

17:07 20/06/2024
30 lượt xem

Chiều 20/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Địa chất và khoáng sản. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh điều hành phiên thảo luận tổ 16.

Thảo luận Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các đại biểu đề nghị làm rõ chỉ tiêu sử dụng đất; mối quan hệ giữa các quy hoạch, kế hoạch; rà soát tiêu chí điều chỉnh cục bộ; quy hoạch không gian ngầm; quản lý, cung cấp thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Tổ 16, do Đại biểu Hoàng Trung Dũng, Trưởng đoàn Đại biêu Quốc hội Hà Tĩnh điều hành thảo luận

Đối với Luật Địa chất và khoáng sản, các đại biểu đề nghị quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản; quy định phương thức cấp phép, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyền khai thác khoáng sản; tiêu chí, điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Các đại biểu tham gia thảo luận

Thảo luận về quy hoạch đô thị và nông thôn, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị tập trung tháo gỡ vướng mắc; xây dựng tầm nhìn, phân bổ không gian; làm tốt quy hoạch gắn với bảo vệ quy hoạch; giữ gìn cảnh quan, nét đẹp văn hoá nông thôn; phân định vai trò các loại, cấp độ quy hoạch; phát triển hài hòa và gắn kết không gian đô thị và nông thôn.

Đối với Luật Địa chất và khoáng sản đồng chí đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý địa chất và khoáng sản; chú trọng công nghệ khai thác; xử lý vướng mắc trong cấp phép khai thác; điều tiết khoản thu; tiết giảm thủ tục tránh “giấy phép con”; hài hoà phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; bảo vệ danh lam thắng cảnh; hục hồi môi trường, tái đầu tư phát triển, đảm an sinh xã hội./.

CTV Quang Đức, Trần Nhung/HTTV

Xem thêm phản hồi...