/

Sửa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

07:57 02/03/2024
37 lượt xem

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 211 sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã và huyện nông thôn mới.

 Các chỉ tiêu được sửa gồm: Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới có sự thay đổi. Ảnh minh họa

Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử; Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; Tiếp cận pháp luật: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.

Quyết định này cũng sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trong đó có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu quan trọng như: Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm; Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế, xã hội.

Xem thêm: Hà Tĩnh phát triển nông nghiệp hữu cơ

Xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử; Tỷ lệ sử dụng hình thức hóa táng.Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung./.

Thanh Huyền/HTTV

Xem thêm phản hồi...