/

Thi đua ái quốc luôn được thể hiện ở mọi thời kỳ, trong mỗi việc làm

09:49 11/06/2024
32 lượt xem

Hôm nay, ngày 11/6, ngày mà cách đây 76 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Thực hiện lời kêu gọi của Người, trong các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng quê hương, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Điều đặc biệt, các thế hệ luôn thể hiện tinh thần yêu nước qua mỗi việc làm.

Ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Mục đích của cuộc thi đua là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, với cách làm là “Dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế hệ này, đến thế hệ khác ra sức thực hiện

Và lời kêu gọi của Bác lúc bấy giờ đã hiệu triệu được các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất và chiến đấu. Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua, nội dung thi đua phải thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực.

Phong trào thi đua diệt giặc dốt trong thời kỳ kháng chiến

Tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua từ diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm đến các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới, địa phương này vinh dự 4 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng; năm 2021 đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Phong trào thi đua phát triển kinh tế

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, sau khi các cuộc chiến tranh kết thúc, bước vào công cuộc xây dựng và đổi mới, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Trọng tâm là các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh, chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phong trào xây dựng nông thôn mới

Qua các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, xây dựng bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc

Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, Hà Tĩnh đã giành nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng. Riêng 5 tháng đầu năm 2024, sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện.

Phát triển khoa học, công nghệ

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 8.170 tỷ đồng; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.597 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch. Chấp thuận chủ trương 12 dự án đầu tư trong nước tổng vốn đăng ký 1.627 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.

Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục tạo được sức lan toả. Hiện nay, để đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, nhân rộng các điển hình tiên tiến, Hà Tĩnh đã và đang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua.

Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đổi thay từng ngày

76 năm đã trôi qua, nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn. Mục đích thi đua, nội dung thi đua, thời điểm thi đua trong Lời kêu gọi của Người tiếp tục là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra; từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đi vào cuộc sống./.

Hà Vân, Hà Phương/HTTV

Xem thêm phản hồi...