/

Vụ án hình sự cần tách người chưa thành niên và người thành niên

15:59 21/06/2024
27 lượt xem

Đó là ý kiến thảo luận của Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu, đoàn Đại biểu Quốc Hội Hà Tĩnh khi tham gia thảo luận tại hội trường về Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Thảo luận về luật này, Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu, đoàn Đại biểu Quốc Hội Hà Tĩnh bày tỏ thống nhất cao về quy định giữ nguyên hệ thống hình phạt hiện hành; không áp dụng hình phạt tù chung thân và tử hình đối với người chưa thành niên; giảm mức hình phạt tù đối với người chưa thành niên theo từng trường hợp cụ thể.

Quốc hội thảo luận tại hội trường Luật Tư pháp

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu đề nghị cần tách vụ án hình sự có người bị buộc tội là người chưa thành niên và người thành niên để giải quyết độc lập, kịp thời, bảo đảm lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên.

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu, đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh: cần tách vụ án hình sự có người bị buộc tội là người chưa thành niên và người thành

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu cho rằng việc tách vụ án để giải quyết riêng đảm bảo khách quan, hiệu quả và thể hiện chính sách ưu việt, nhân văn cho người chưa thành niên; đồng thời bảo đảm đánh giá, thống kê chính xác tình hình tội phạm, có giải pháp phòng ngừa hạn chế tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên./.

CTV Quang Đức, Trần Nhung/HTTV

Xem thêm phản hồi...