/

Sốt đất nghĩa trang

14:53 03/02/2021
805 lượt xem

SỐT ĐẤT NGHĨA TRANG…. -Biến đất ruộng thành đất an táng. Đắp mộ giả để bao chiếm đất ở các nghĩa trang. Lấn chiếm đê kè, lấn chiếm công trình giao thông thủy lợi để xây mộ. Tình trạng này không chỉ phá vỡ quy hoạch, xâm hại nguồn lợi tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, hình thành nhóm lợi ích, mà còn thách thức kỷ cương phép nước.

Xem thêm phản hồi...