/

Điều tiết giao thông tuyến QL.15, QL.281 đoạn qua Đức Thọ và Can Lộc

11:18 26/05/2024
2532 lượt xem

Sở Giao thông Vận tải thông báo về việc phân luồng, điều tiết giao thông các đoạn tuyến QL.15, QL.281 qua địa bàn các huyện Đức Thọ, Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh nhằm kiểm soát tải trọng xe và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, áp dụng biện pháp xử lý khẩn cấp đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng tại các công trình cầu Chợ Giấy Km371+345 QL.15, cầu Chợ Vi Km36+030 QL.281; Cụ thể như sau:

1. Phạm vi phân luồng :

- Trên tuyến QL.15: Từ Km369+00 (ngã ba Lạc Thiện, giao với QL.8) đến Km385+300 (ngã ba giao với QL.15B thuộc thị trấn Đồng Lộc).

- Trên tuyến QL.281: Từ Km26+250 (ngã tư, giao với QL.1) đến Km42+900 (ngã ba, giao với QL.15).

2. Đối tượng phân luồng:

 - Trên tuyến QL.15: Đối với các phương tiện vận tải, thiết bị có tổng trọng lượng vượt quá 05 (năm) tấn lưu thông qua cầu Chợ Giấy tại Km371+345 QL.15.

- Trên tuyến QL.281: Đối với các phương tiện vận tải, thiết bị có tổng trọng lượng vượt quá 30 (ba mươi) tấn lưu thông qua cầu Chợ Vi tại Km36+030 QL.281

3. Phương án phân luồng cụ thể:

 3.1. Trên đoạn tuyến QL.15, từ Km369+00 đến Km385+300:

 - Hướng Đức Thọ đi Đồng Lộc, Khe Giao: Từ Ngã ba Lạc Thiện (Km369+00 QL.15) các phương tiện đi theo QL.8 đến QL.1 (Hồng Lĩnh) rẽ phải, theo QL.1 đến QL.15B (ngã Ba Giang) tiếp tục rẽ phải theo QL.15B đến điểm giao với QL.15 tại Km385+300/QL.15 (thuộc thị trấn Đồng Lộc) rẽ trái theo QL.15 đi Khe Giao.

 - Hướng Khe Giao, Đồng Lộc đi Đức Thọ: Theo chiều ngược lại.

 3.2. Trên đoạn tuyến QL.281 từ Km26+250 đến Km42+900.

 - Hướng Lộc Hà đi Hương Sơn, Vũ Quang: Từ Lộc Hà, các phương tiện đi đến ngã tư giao giữa QL.281 với QL.1 (Km26+250/QL.281) rẽ phải theo QL.1 đến Hồng Lĩnh, rẽ trái vào QL.8 để đi Hương Sơn hoặc đi tiếp đến Ngã ba Lạc Thiện rẽ trái vào QL.15 (tại Km369+00), đi tiếp đến ngã ba giao giữa QL.15 với QL.281 (tại Km42+900/QL.281) rẽ phải vào QL.281 để đi Vũ Quang, Hương Sơn.

- Hướng Hương Sơn, Vũ Quang - Lộc Hà: Theo chiều ngược lại.

4. Thời gian phân luồng, điều tiết giao thông:

Kể từ ngày 24/5/2024 cho đến khi có Thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền hoặc đến khi kết thúc việc phân luồng.

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, phối hợp, triển khai thực hiện.

Chi tiết Công văn xem tại đây./.

Theo HTTV

Xem thêm phản hồi...