/

Gần 34.000 hộ dân có công trình xử lý nước thải sinh hoạt

07:44 27/02/2024
44 lượt xem

Xử lý nước thải sinh hoạt ở nông thôn nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường là vấn đề đang được các ban, ngành, địa phương quan tâm. Với nhiều giải pháp tích cực, đến nay Hà Tĩnh đã có trên 11% số hộ dân cư nông thôn có công trình thu gom, xử lý nước thải.

Để hoàn thành tiêu chí môi trường trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thời gian qua, các địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động và có nhiều hình thức hỗ trợ người dân xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt.

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. Ảnh minh họa

Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết 44, ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh, một số địa phương cũng đã có các hình thức hỗ trợ tích cực để tăng tỷ lệ hộ dân lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại gia đình.

Trong năm 2023, Hà Tĩnh đã xây dựng thêm trên 5.400 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt, lũy kế đến nay toàn tỉnh có gần 34.000 hộ dân cư nông thôn có công trình thu gom, xử lý nước thải đạt tỷ lệ trên 11%.

Xem thêm: Đón nhận di tích lịch sử, văn hoá cấp tỉnh nhà thờ họ Hà – An Mỹ

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có tối thiểu 35% hộ dân thực hiện thu gom, xử lý nước thải bằng các biện pháp phù hợp, hiện các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận đồng, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp trong việc lắp đặt, cải tiến các mô hình xử lý nước thải tại hộ gia đình đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tiễn./.

Thanh Huyền/HTTV

Xem thêm phản hồi...