/

Hơn 368 nghìn lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận vốn chính sách

07:52 23/06/2024
49 lượt xem

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn không ngừng tăng trưởng.

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức các điểm cho vay vốn tại cơ sở

Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 6.800 tỷ đồng, tăng 3.602 tỷ đồng so năm 2014. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt trên 319 tỷ đồng.

và trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân 

Toàn tỉnh hiện còn 106 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Trong đó dư nợ tín dụng chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm đạt trên 4.800 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho hàng trăm ngàn lượt hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có việc làm, thu nhập ổn định

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40, vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hơn 368.000 lượt hộ nghèo, và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tạo việc làm cho hơn 44.000 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,01%./.

Thanh Huyền/HTTV

Xem thêm phản hồi...